Werkplaats

Werkplaats

““Rieks Pepping woont en werkt sedert 1981 in de kerk van Jukwerd““
Een zin uit de intro van deze website. Het suggereert een scheiding tussen wonen en werken, zoals bij veel mensen in deze tijd het geval is. Maar aangezien beide activiteiten plaatsvinden in hetzelfde pand, is er van deze scheiding hier geen sprake.

““Rieks Pepping leeft in de kerk van Jukwerd““ zou de situatie beter typeren.
De kunstenaar en zijn atelier. Daar valt veel over te zeggen, daar is ook al veel over gezegd en geschreven. De ateliers van Piet Mondriaan en Francis Bacon, als twee tegenpolen, zijn legendarisch. De inrichting van het atelier, voortkomend uit de ideeën van de kunstenaar, als het ware een permanente installatie van deze ideeën of het atelier als residu van de werkwijze van de kunstenaar, soms zelfs dienend als materiaal bij het maken van zijn kunst.

Voor sommige kunstenaars is het atelier een heiligdom, een plek waar niemand mag komen, voor Rieks Pepping geldt dat niet, hij ontvangt er zijn cursisten en andere gasten.

Over het samenvallen van wonen en werken zegt Rieks Pepping:
Het is de eenheid die me erg bevalt, het is met elkaar verweven, misschien is het wel een oud, rudimentair gevoel van voor de Industriële Revolutie. Ik leef op mijn atelier, aan wonen doe ik niet zoveel. 's Avonds laat, als ik uitgewerkt ben, ga ik naar `boven`. Dat is het dan.
Het feit dat ik me zo senang voel op mijn atelier (ik zeg altijd op mijn atelier, nooit in mijn atelier, merkwaardig, terwijl het zich toch beneden bevindt, je zegt ook niet op de kelder, maar in de kelder of naar de kelder, maar dat is weer iets anders, je bent ook op je slaapkamer, hoewel, in de slaapkamer kan ook, in de keuken, in de kamer, op de zolder, vroeger had je een opkamertje, dat was een kamer die iets hoger lag dan de rest, het heeft natuurlijk wel met boven te maken, zoveel is duidelijk, misschien is het een echo van het stereotype beeld van de kunstenaar/dichter op zijn zolderkamer, dat zou best eens kunnen, maar ik dwaal af, op de grote stille heide, op het wad, in het bos, in de hemel, in de hel, ik moet nu ophouden, anders raak ik op drift), leidt er wel toe dat ik het met enige moeite verlaat.

Laat ik eindigen met een vergelijking:
ik zie mijn atelier als de baarmoeder van mijn kunst.
Het verblijf bevalt me zeer.Terug naar het hoofdmenu